Selecteer een pagina

schilderijen

Voor Rik Vandewege is elk schilderij een oefening, die de kwetsbaarheid van de schilderkunst aftast. Eigenlijk volgt hij een creatief proces, dat onverwachtse wendingen en verrassende effecten uitlokt. Daarom is ieder schilderij een afzonderlijk picturaal experiment.
Af en toe laat Rik Vandewege ons de zeggingskracht van verzwonden, niet te ontcijferen sporen en fragmenten ontdekken. In zijn ijle verschijningsvorm heeft zijn werk dan het geheimzinnig karakter van een palimpsest: door de getoonde werkelijkheid schemert soms een andere, die half en half verdwijnt achter de verf. De schilderkunst van Rik Vandewege beklijft als iets raadselachtigs en dubbelzinnigs. Ze tart onze vindingrijkheid en doet onze geest speuren naar het onuitgedrukte en ongrijpbare.

© Lieven Defour
2020 - ...

2010 - 2019

2000 - 2009

1990 - 1999

1980 - 1989

1970 - 1979